Кога се налага да потърсим счетоводител

На днешно време да имаш личен адвокат, личен лекар не е необичайно, но наред с тези услуги все повече се налага да ползваме и услугите на счетоводител. С множеството реформи, законови промени и нормативни актове се налага юрист и счетоводител да работят в синхрон, за да върви успешно и без престъпване на Закони и правни въпроси.

И тук много биха си задали въпроса – Кога се налага да потърсим счетоводител, а за този и още много въпроси намерихме място точно тук и сега.

Независимо дали имате бизнес или сте физическо лице на свободна професия, вземащо доходи от наеми или предоставящо някакъв вид услуги, то трябва да сте на ясно с икономическите въпроси и по-конкретно свързаните с тях плащания на данъци и т.н. Разбира се никак не са малко хората, които отлагат решението за наемане на счетоводител, консултация със счетоводни услуги и друг тип за по нататък във времето. Това не е добър ход, защото води до негативи и загуби за бизнеса или бъдещето му.
(още…)

Избор на счетоводител или счетоводна агенция

Да приемем, че сте патили от некоректни или некомпетентни счетоводни услуги или едва сега стартирате нов бизнес и се нуждаете именно от такива. Кои са нещата, по които следва да се ръководите в избора на професионален счетоводител и по какви критерии да го избирате. На тези въпроси, търсим отговорите именно в настоящата тема.

На първо място – приемете, че счетоводителят е най-запознат със Закона и изискванията за водене на българско счетоводство. Наред с това всеки счетоводител има връзка с други свои колеги и когато се изправи пред казус, които в голяма степен е специфичен, такъв, той може да намери много по-разумно и правилно решение. За последното може да вземем в предвид и факта, че не малко са онези, които и днес водят сами счетоводството си.

Счетоводителят пази строга конфиденциалност. Той не споделя информацията, която му се поверява за финансови и други постъпления и спазва стриктно всяко нормативно изискване.

Често счетоводните услуги могат да се окажат и в голяма полза за даденият бизнес и за собственика му. Така например, минавайки през него много информация, той има добра база за сравнение и почти винаги има идеи, как даден въпрос може да се подобри, за да носи бизнеса повече печалба на собственика му. (още…)